Odzież robocza

Nasza firma zajmuje się sprzedażą odzieży roboczej i ochronnej na potrzeby różnych branż przemysłu i usług. Dotyczy to zarówno takich zawodów, gdzie chodzi o ochronę przed zabrudzeniami czy zniszczeniem odzieży, jak i przed działaniem szkodliwych lub niebezpiecznych czynników występujących w związku z wykonywanym zawodem.

 

Kto ma obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej?

Zgodnie z prawem obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej pracownikom należy do pracodawcy. Mówią o tym przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1510 z późniejszymi zmianami), a w szczególności Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Warto wiedzieć, że w nomenklaturze ustawowej istnieje sformułowanie “odzież robocza”, natomiast artykuł dotyczący wymogów stosowania środków ochrony indywidualnej w tym odzieży i obuwia roboczego mówi, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby stosowane w zakładzie środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze posiadały też właściwości ochronne oraz użytkowe.

 

Jaką odzież i obuwie robocze zapewniamy?

Asortyment naszej firmy zapewnia szeroki wybór odzieży i obuwia roboczego. Począwszy od rękawic czy fartuchów chroniących ubrania i pracowników przed zabrudzeniem, po odzież, buty i kaski o właściwościach ochronnych wymaganych specyfikacją danego środowiska pracy. Co innego jest potrzebne w kontakcie z hałasem, uszkodzeniami mechanicznymi, a co innego dla ochrony przed środkami żrącymi czy wysoką lub niską temperaturą. Wymagania odnośnie konstrukcji odzieży roboczej i jej właściwości ochronnej precyzują odpowiednie normy.

 

pracownicy w żółtych kaskach

Najwyższa jakość obsługi

ikona zębatka


Terminowość w działaniu

ikona medal


Kompleksowa obsługa

ikona gwiazdki


Dedykowany specjalista 

ikona zatwierdzenia


Ochrona ciała

Ochrona głowy

Znaki informacyjne