Znaki informacyjne

Bezpieczeństwo pracy w wielu zakładach determinują także znaki informacyjne stosowane w pomieszczeniach i na korytarzach. W asortymencie naszej firmy znajdziesz najczęściej wykorzystywane oznaczenia, tablice, piktogramy i instrukcje, do umieszczenia w zarządzanej przez Ciebie przestrzeni.

 

Po co umieszcza się tablice informacyjne w zakładach pracy?

Właściwie umieszczone oznaczenia ewakuacyjne, czy tablice informujące o położeniu pomieszczeń i urządzeń, albo o zachowaniu w sytuacji zagrożenia, gwarantują bezpieczeństwo pracowników, jak i osób odwiedzających zakład pracy. Stosuje się je nie tylko na budowach i halach produkcyjnych, ale także w budynkach użyteczności publicznej, urzędach czy obiektach komercyjnych, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe. Czyli wszędzie tam, gdzie niezbędne jest kierowanie ruchem dużej ilości ludzi, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia.

 

znak hand wash

Rodzaje oznakowań BHP

Podobnie jak znaki drogowe, tak i oznaczenia BHP można podzielić na znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Ich zadaniem jest przekazanie określonych komunikatów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony osób postronnych. Mogą wskazywać drogę ewakuacyjną, miejsce zbiórki w przypadku pożaru czy innego zagrożenia albo położenie urządzeń gaśniczych, bądź ratujących życie, jak AED (z ang.: Automated External Defibrillator – Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator). Znaki informacyjne, instrukcje i piktogramy to zwykle prostokątne lub kwadratowe tablice w kolorze zielonym z białym rysunkiem czy tekstem. Muszą być wykonane zgodnie z polską i międzynarodową normą ISO 7010.


znak wyjście ewakuacyjne


Najwyższa jakość obsługi

ikona zębatka


Terminowość w działaniu

ikona medal


Kompleksowa obsługa

ikona gwiazdki


Dedykowany specjalista 

ikona zatwierdzenia